Завдання "Урок. Гурткове заняття"

Пропонуємо розробити: 
 • урок; 
 • гурткове заняття; 
 • дидактичні матеріали (тексти для диктантів, переказів на основі творчо-літературної спадщини Василя Сухомлинського; творчі завдання та завдання-роздуми на основі казок, оповідань, притч видатного Педагога; пам'ятки-інструкції з організації самостійної роботи та самопідготовки учнів; картки-консультації з пояснюючими малюнками та планом виконання завдань; алгоритм виконання завдань; картки-завдання на розвиток мислення тощо); 
 • "Уроки мислення на природі". 
У ході розробки уроку важливо підпорядкувати його структуру, організаційно-змістове наповнення, дидактичний апарат, форми та методи роботи основним аспектам педагогічної спадщини Василя Сухомлинського, зокрема: 
 • змістове та організаційне наповнення уроку: 
 • взаємозв’язок теоретичних знань і способів діяльності учнів; 
 • зміст активної діяльності учнів при вивченні предмету; 
 • осмислення нового матеріалу як етап уроку; 
 • сприяння розвитку розумових сил і здібностей дитини; 
 • досягнення в учнів гармонії умінь і знань; 
 • індивідуальний підхід до кожної дитини; 
 • застосування активних і проблемно орієнтованих методів викладання. 
 • гуманістична спрямованість уроку; 
 • повага до особистості дитини, її заохочення, зосередження на позитивному, “віра в дитину”; 
 • орієнтація на потреби учня, дитиноцентризм; 
 • звернення до внутрішнього світу дитини, опора на її сили та внутрішній потенціал; 
 • емоційне пробудження розуму дитини, інтелектуальне натхнення учнів у пошуковій діяльності; 
 • застосування активних і проблемно орієнтованих методів викладання; 
 • використання демократичних педагогічних засобів і методів навчання; 
 • урахування особливостей мотиваційної сфери дитини; 
 • втілення ідеї “радості пізнання”, стимулювання пізнавального інтересу та самостійної діяльності учнів, створення позитивної емоційної атмосфери процесу навчання; 
 • управління процесом навчально-пізнавальної діяльності учнів 
 • створення гуманного і вимогливого підходу до оцінювання; 
 • вміла організація виконання домашніх завдань; 
 • виховання самодисципліни у розумовій праці. 

Рекомендації щодо розміщення виконаного завдання

Інформацію щодо виконаного завдання слід розміщувати на сторінці блогу "Урок. Гурткове заняття"
За основу взято завдання обласного педагогічного Марафону "Штрихи до портрета Василя Сухомлинського" (джерело: http://koippo414.at.ua/index/oblasnij_pedagogichnij_marfaon_100_rokiv/0-300)

Немає коментарів:

Дописати коментар

Зустріч третя у селі Лозуватка

Ось і зустрілись втретя у рамках районного педагогічного меседжу "Діалог, що продовжується" 30 травня 2018 року у селі Лозуват...